VITAJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH! / WELCOME ON OUR WEBSITES!

Naše profesijné aktivity oprierame najmä o kreatívnosť a individuálny prístup podporený medzinárodnými väzbami v oblasti obchodno-strategického poradenstva... / Our professional activities are based mainly on creativity and individual approach encouraged by international linkages in trade and strategic consulting...

O NÁS / ABOUT US

Základné informácie o spoločnosti a jej zástupcoch. / Basic informations regarding the company and its representatives.

More Info

LICENCIA / LICENSE

Sme licencovaným subjektom regulovaným NBS. / We are licensed entity regulated by NBS.

More Info

SLUŽBY / SERVICES

Spoznajte služby poskytované spoločnosťou. / Find out services provided by company.

More Info

RIEŠENIA / SOLUTIONS

Získajte prehľad o riešeniach ktoré sme realizovali. / Get an overview of solutions we have implemented.

More Info

INOVÁCIE / INNOVATIONS

Sústredíme sa na implementáciu inovatívnych riešení. / We concentrate on implementation of innovative solutions.

More Info

KONTAKT / CONTACT

Neváhajte nás kontaktovať rôznymi spôsobmi. / Do not hesitate to contact us in different ways.

More Info