V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky, mailom či cez nižšie uvedený formulár.

Sídlo spoločnosti sa nachádza na adrese:

TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava

Dôležíté informácie:

IČO: 36282553
IČ DPH: SK 2022141869
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 58422/B

Kontaktné údaje spoločnosti:

W: www.triple-a.sk
T: +421 903 644288
E: triple-a@triple-a.sk

In case of your interest do not hesitate to contact us personally, by phone, by e-mail or via contact form below.

The registered office is located at:

TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava

Important information:

Company No.: 36282553
VAT No.: SK 2022141869
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

Contact details of the company:

W: www.triple-a.sk
T: +421 903 644288
E: triple-a@triple-a.sk

Ak máte otázku alebo pripomienku, ktorú s nami máte záujem konzultovať, radi budeme s Vami komunikovať. Prosím, neváhajte nás kontaktovať pre Vás čo najvhodnejším spôsobom, buď pomocou vyššie uvedených údajov alebo vyplnením dotazníka.

Veľmi radi sa osobne vrátime k Vášmu dotaz  telefonicky, aby sme čo najlepšie porozumeli vašim potrebám. Aby ste to mohli realizovať, vždy keď nám pošlete dopyt, uveďte prosím svoje telefónne číslo a niekto z nás Vás bude čo najskôr kontaktovať.

Sme tu, aby sme zodpovedali akékoľvek otázky týkajúce sa nášho podnikania, služieb, webového obsahu a skúseností. Oslovte nás a my vám odpovieme hneď, ako to bude možné.

If you have an enquiry or a suggestion you would like to discuss with us, we look forward to speaking with you. Please, feel free to contact us in the most convienient way for you either using the details below or by filling out the enquiry form.

We always like to return your query in person over the phone so we can best understand your needs. To make this possible whenever you send us a query please could you include your telephone number and someone will be in touch as soon as possible.

We are here to answer any questions you may have about our business, services, web content and experiences. Reach out to us and we will respond as soon as we can.

reCAPTCHA is required.

Triple A Insurance Broker, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Company No. 36282553
Company registered at Business Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No. 58422/B

© Copyright Triple A Insurance Broker, s.r.o. 2019 | Governance & Regulation | Terms & Conditions | Privacy & Cookies Policy | Complaints