Pôvodná licencia

Národná banka Slovenska pôvodne udelila spoločnosti TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. povolenie na výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poistenia a zaistenia dňa 30.04.2007 rozhodnutím číslo 0PK-943/2007-PLP. Ako samostatný finančný agent bola spoločnosť zapísaná v registri sprostredkovateľov poistenia a zaistenia pod číslom 51889 (pôvodné registračné číslo PAG051889), pričom predmetný zápis bol dňa 10.02.2012 zrušený z dôvodu implementácie organizačných zmien spoločnosti na základe vlastnej žiadosti.

Aktuálna licencia

Dňa 03.04.2012 Národná banka Slovenska opätovne zapísala spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. do Registra finančných agentov a finančných poradcov, konkrétne do Podregistra poistenia a zaistenia ako samostatného finančného agenta pod registračným číslom 155290 na základe rozhodnutia číslo ODT-2975-1/2012. Na základe predmetného povolenia poskytuje spoločnosť TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. služby v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia.

Pôvodná licencia

Národná banka Slovenska pôvodne udelila spoločnosti TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o. povolenie na výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poistenia a zaistenia dňa 30.04.2007 rozhodnutím číslo 0PK-943/2007-PLP. Ako samostatný finančný agent bola spoločnosť zapísaná v registri sprostredkovateľov poistenia a zaistenia pod číslom 51889 (pôvodné registračné číslo PAG051889), pričom predmetný zápis bol dňa 10.02.2012 zrušený z dôvodu implementácie organizačných zmien spoločnosti na základe vlastnej žiadosti.