SLUŽBY SPOLOČNOSTI TRIPLE A INSURANCE BROKER, s.r.o.

Sme radi, že Vás môžeme privítať na webových stránkach spoločnosti, ktorá svoje profesijné aktivity opriera predovšetkým o kreatívnosť a individuálny prístup podporený medzinárodnými väzbami so zameraním na poskytovanie služieb obchodno-strategického poradenstva i expertného sprostredkovania zaistenia.

Sprostredkovanie zaistenia

Sprostredkovanie zaistenia realizujeme v prísne strategickom kontexte. Našou prvoradou snahou je dôsledné pochopoenie cieľov klienta a príprava komplexného odporúčania zohľadňujúceho požadované konkrétne riešenia. Počas procesu prípravy analyzujeme dostupné alternatívy riešenia a zároveň poukazujeme na možné riziká. Pri hľadaní optimálneho spôsobu eliminácie rizika polupracujeme s poprednými odborníkmi pôsobiacimi na trhu Lloyd's, čo nám umožňuje aplikovať komplexný program zohľadňujúci vopred definované ciele a zámery.

Mapovanie príležitostí

Prostredníctvom spolupracujúcich externých analytických odborníkov aplikujeme sofistikované obchodné modelovanie a špecializované metódy mapovania a identifikácie potenciálnych cieľových skupín klientov, čo následne využívame v rámci obchodnej spolupráce s českými a slovenskými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ktoré disponujú dostatočným ľudským a odborným potenciálom nevyhnutným pre úspešné dosiahnutie spoločne stanovených obchodných cieľov.

Fakultatívne zaistenie

Priamy kontakt na trh Lloyd's nám umožňuje utilizovať odborné informácie týkajúce sa konkrétneho fakultatívneho zaisťovacieho programu. Našimi prednosťami v procese prípravy a realizácie upisovania fakultatívneho zaisťovacieho programu sú predovšetkým prompnosť, odbornosť a korektné obchodné vzťahy. Optimálne riešenie presnosu rizík, racionálne nastavenie limitov plnenia a spoluúčasti, i aplikácia moderných foriem riadenia rizika, to sú atribúty nášho výkonu v oblasti prípravy a realizácie fakultatívnych zaisťovacích programov.

Mapovanie príležitostí

Prostredníctvom spolupracujúcich externých analytických odborníkov aplikujeme sofistikované obchodné modelovanie a špecializované metódy mapovania a identifikácie potenciálnych cieľových skupín klientov, čo následne využívame v rámci obchodnej spolupráce s českými a slovenskými spoločnosťami pôsobiacimi na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ktoré disponujú dostatočným ľudským a odborným potenciálom nevyhnutným pre úspešné dosiahnutie spoločne stanovených obchodných cieľov.